GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.


COPYRIGHT
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Roden Makelaardij, danwel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Makelaardij en Roden Makelaardij.


GEEN GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID
Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.


ALGEMEEN
Het staat Roden Makelaardij vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik vallen onder Nederlandse wetgeving, alle geschillen vallen dan ook onder de Nederlandse rechtspraak.


COLOFON
Deze website is in opdracht van Roden Makelaardij ontworpen door Max Cross. De intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en het copyright behoren toe aan hen.

Max Cross
De Amstel 58
8253 PC Dronten

t. 0321-336304
m. 06-14453795
e.
www.maxcross.eu